Skip to content

Koalicja

/   Art   /  Koalicja  /   Artist statement

‘Koalicja’ jest moją refleksją nad ludzką naturą, gdzie każda twarz stanowi kawałek skomplikowanej mozaiki istnienia. Nosimy maski, czasem nie do końca zgodne, a sztuka tkwi w harmonijnym współbrzmieniu tych rozmaitych aspektów.

Zdjęcie przenika wątek ostatnich wyborów parlamentarnych, które stają się lustrem społeczeństwa oraz jego emocji. Podobnie jak w polityce, gdzie różnorodność jest kluczowym elementem, mój obraz przedstawia cztery twarze jako różne aspekty jednej istoty. Odbicia odzwierciedlają pluralizm i złożoność ludzkiej natury, równocześnie nawiązując do wielowymiarowego procesu wyborczego. W doskonałym świecie, podobnie jak w koalicji partii i politycznych, różnorodność byłaby siłą, a wspólny cel jednoczyłby nas. Lecz rzeczywistość polityki jawi się jako zniekształcony refleks, skupisko pustych słów i jałowych gestów.

’Koalicja” zadaje pytanie, czy nasze wybory określają nas jednoznacznie, czy też jesteśmy mozaiką wielu obliczy, zależnych od kontekstu i przeżyć. To jak sojusz, który idealnie powinien współistnieć, ale w rzeczywistości mierzymy się z zakłamaniem w politycznym teatrze. Ostatecznie, światło przygasa, a iluzoryczne kurtyny opadają, pozostawiając nas w niepewności czy wewnętrzna spójność jest możliwa w tej politycznej symfonii pozorów i (cytując za Martą Wróbel) zbiorowisku „gęb, które następują po sobie w takt politycznej karuzeli.”

Kamila J Gruss
Słupsk 27/10/2023