Skip to content

Mizerykordia

/   Art   /  Mizerykordia  /   Artist statement

W moim obrazie ukazana jest wyłącznie dolna część ciała kobiety, ubranej w czerwone rajstopy i pasujące kolorystycznie buty. Otoczenie jest bujne i zielone. Tytuł „Misericordia” odnosi się do szpilek, przypominających sztylety, i opowiada historię o sile kobiecej władzy nad mężczyzną oraz konsekwencjach manipulacji i nadużycia seksualnego.

Czerwony kolor od zawsze symbolizuje pasję, miłość, siłę i ryzyko. Czerwone ostrza nie tylko stanowią element garderoby, ale także symbolizują władzę i kontrolę. Przekazują intensywność emocji i siłę, jaką kobieta może wywierać nad mężczyzną. To odniesienie do czerwieni wprowadza dramatyzm i namiętność, które łączą się z opowieścią o manipulacji i konsekwencjach wykorzystania seksualnego.

Zieleń krzaków i otoczenia w obrazie ma głęboką symbolikę. Zielony kolor kojarzy się z naturą, harmonią i nowym początkiem. To odniesienie do ukrytej strony kobiecej władzy, która, podobnie jak natura, może być piękna i tajemnicza, ale również kryć swoje mroczne strony. Zieleń przypomina o tajemnicach, które mogą kryć się za pozornie piękną fasadą.

Reakcje odbiorców były dwuznaczne. Jedni zrozumieli przekaz obrazu, dostrzegając detale i interpretując je na swój sposób. Inni byli oburzeni, uznając zdjęcie za prowokacyjne i pozbawione klasy. To zaskakujące, jak różnie ludzie mogą odbierać ten sam obraz, co ilustruje, jak różnorodnie społeczeństwo może interpretować sztukę.

Obraz jest jak soczewka, przez którą patrzymy na społeczeństwo. To eksperyment społeczny przez pryzmat sztuki, który pokazuje, jak różnorodnie ludzie mogą odbierać ten sam obraz. To ciekawe doświadczenie, które skłania do refleksji nad tym, co naprawdę widzimy, czujemy i nosimy w sobie.

Kamila J Gruss
Słupsk 25/10/2023