Skip to content

Panny z Awinionu

 /   Art   /  Panny z Awinionu  /   Artist statement

„(…) słyszeć się daje jakby z atmosfery błękitnej idąca muzyka weselna, cicha a skoczna, swoja a pociągająca serce i duszę usypiająca, leniwa, w omdleniu a jak źródło krwi żywa, taktem w pulsach nierówna, krwawiąca jak rana świeża: — melodyjny dźwięk z polskiej gleby bólem i rozkoszą wykołysany.” ‘Wesele‘ Stanisław Wyspiański.

Motyw chocholego tańca, przedstawiony powyżej, ma na celu zobrazowanie przygnębienia i letargu polskiego społeczeństwa. Chciałam zwrócić uwagę na niemoc i bezsilność, w której tkwimy od 2015 roku. Wtedy to nasz naród sprzedał się za kilka srebrników. Półświadomie tańczymy jeszcze, zaczynając krwawić. Chocholi taniec symbolizuje nie tylko bierność, ale także szansę na odrodzenie. W końcu chochoł przykrywał rośliny tylko na zimę, a wiosną drzewa i krzewy budziły się na nowo do życia. Symbolika tej postaci ma również wydźwięk pozytywny i daje nadzieję na to, że się ockniemy i odzyskamy naszą niepodległość. (Forma wizualna odnosi się do dzieła Henriego Mati sse’a – ‘Taniec’.)

Kamila J Gruss
Słupsk 25/10/2023